Venujte nám 2% vašich daní

Už trinásty rok sa venujeme záchrane a oživeniu hradu Slanec. Aj za pomoci príspevkov z vašich daní sa nám to darí – v uplynulom roku sme pokročili v prácach na hradnej veži: prepojili sme kovovým točitým schodiskom tretie a štvrté nadzemné podlažie, na šiestom podlaží sme osadili drevené okná, finalizujeme prípravné práce pre ochodzu veže. Záchranné murárske práce pokračujú aj na stene paláca. V lete sme zorganizovali lokálny kameňomurársky workshop.

V tomto roku plánujeme pokračovať nielen v prácach na obnove samotného hradu, ale radi by sme opäť pre všetkých návštevníkov zorganizovali tradičnú Noc hradov a zrúcanín.

Pomôžte nám a prispejte.

Viac informácií a návod ako postupovať nájdete tu.

Venujte nám 2% vašich daní

Už dvanásty rok sa venujeme záchrane a oživeniu hradu Slanec. Aj za pomoci príspevkov z vašich daní sme v uplynulom roku do nových kamenných portálov veže na štvrtom a piatom podlaží osadili drevené dvere a doplnili lavice a stoly pre turistov ako v altánkoch, ktoré sa nachádzajú popri chodníku na hrad, takisto aj na nádvorí. Tam tiež pribudlo malé pódium pre účinkujúcich na podujatiach určených pre verejnosť.

Okrem samotnej obnovy hradu chceme pokračovať aj v aktivitách určených pre návštevníkov. Radi by sme sa opäť zapojili do obľúbenej celoslovenskej akcie Noc hradov a zrúcanín.

Pomôžte nám a prispejte.

Viac informácií a návod ako postupovať nájdete tu.