Drevené altánky pre turistov

S finančnou podporou Ministerstva financií SR sme na trase turistického chodníka na hrad vybudovali dva drevené altánky. Veríme, že turistom budú poskytovať miesto pre príjemnú zastávku na oddych pri výstupe na hradný kopec.

Horný drevený altánok pre turistov na trase chodníka na hrad.

Dolný drevený altánok pre turistov na trase chodníka na hrad.