2% z dane

Venujte nám dve percentá svojich daní. Získané prostriedky, tak ako po minulé roky, zmysluplne využijeme na záchranu hradu.

Už dvanásty rok sa venujeme záchrane a oživeniu hradu Slanec. Aj za pomoci príspevkov z vašich daní sa nám to darí – v uplynulom roku sme do nových kamenných portálov veže na štvrtom a piatom podlaží osadili drevené dvere, doplnili drevené lavice a stoly pre turistov ako v altánkoch, ktoré sa nachádzajú popri chodníku na hrad, takisto aj na nádvorí. Tam tiež pribudlo malé pódium pre účinkujúcich na podujatiach určených pre verejnosť.

V tomto roku plánujeme pokračovať nielen v prácach na obnove samotného hradu, ale radi by sme opäť pre všetkých návštevníkov zorganizovali tradičnú Noc hradov a zrúcanín.

Pomôžte nám tieto plány naplniť a prispejte.

Ďakujeme!

Ako poukázať 2% z dane

AK STE ZAMESTNANEC:

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Uveďte vaše osobné údaje. Z potvrdenia o zaplatení dane opíšte sumu a dátum zaplatenia dane. Vypočítajte 2% z dane.
  • Najneskôr do 30. apríla 2023 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

AK SI, AKO FYZICKÁ OSOBA, PODÁVATE DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMI:

  • Vyplňte údaje o občianskom združení Zachráňme hrad Slanec do príslušných oddielov v daňovom priznaní a uveďte sumu zodpovedajúcu 2% z dane.
  • Do 31. marca 2023 zaplaťte daň za rok 2022 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

Údaje o občianskom združení

Názov: Zachráňme hrad Slanec
Sídlo: Južná 85/6, 044 17 Slanec
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42243751

Formuláre na stiahnutie