Bunkre

Línia bunkrov v okolí Slanskej Huty vo fotografiách. Tejto téme sa venuje pán Voral v tomto príspevku.

Tu nájdete záznam z februárového holenia ROPíku. Zima 2015.

Jarné holenie ROPíku s peknými obrázkami je opísané tu.

Zápis z nultého ročníka komentovaného pochodu za tajomstvami ROPíkov z mája 2015.

O ROPíkoch v okolí Slanskej Huty rozpráva člen nášho združenia v relácii STV 1 Slovensko v obrazoch (od cca desiatej minúty záznamu).