Kameňomurársky workshop

Zorganizovali sme pre našich hradných zamestnancov lokálny workshop zameraný na murovanie kameňom. Pre tento účel poslúžil tzv. “učňovský múr”, ktorý bol v rámci akcie nadmurovaný o dva riadky. Murovanie pokračuje na telese západnej bašty.