2% z dane

Venujte nám dve percentá svojich daní. Získané prostriedky, tak ako po minulé roky, zmysluplne využijeme na záchranu hradu.

Už trinásty rok sa venujeme záchrane a oživeniu hradu Slanec. Aj za pomoci príspevkov z vašich daní sa nám to darí – v uplynulom roku sme pokročili v prácach na hradnej veži: prepojili sme kovovým točitým schodiskom tretie a štvrté nadzemné podlažie, na šiestom podlaží sme osadili drevené okná, finalizujeme prípravné práce pre ochodzu veže. Záchranné murárske práce pokračujú aj na stene paláca. V lete sme zorganizovali lokálny kameňomurársky workshop.

V tomto roku plánujeme pokračovať nielen v prácach na obnove samotného hradu, ale radi by sme opäť pre všetkých návštevníkov zorganizovali tradičnú Noc hradov a zrúcanín.

Pomôžte nám tieto plány naplniť a prispejte.

Ďakujeme!

Ako poukázať 2% z dane

AK STE ZAMESTNANEC:

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  • Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

AK SI, AKO FYZICKÁ OSOBA, PODÁVATE DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMI:

  • Vyplňte údaje o občianskom združení Zachráňme hrad Slanec do príslušných oddielov v daňovom priznaní a uveďte sumu zodpovedajúcu 2% z dane.
  • Do 31. marca 2024 zaplaťte daň za rok 2023 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

Údaje o občianskom združení

Názov: Zachráňme hrad Slanec
Sídlo: Južná 85/6, 044 17 Slanec
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42243751

Formuláre na stiahnutie