História združenia

V priebehu augusta 2011 sa uskutočnilo viacero stretnutí zakladajúcich členov, ktorí sformulovali ciele, pripravili stanovy a zabezpečili náležitosti pre vznik a chod združenia.

Dňa 14. septembra bolo združenie zaregistrované Ministerstvom vnútra.

Hlavnou myšlienkou občianského združenia je propagácia a obnova kultúrnej pamiatky – hradu Slanec – ako aj zdokumentovanie budov a pozostatkov bývalého kaštieľa Slanec, loveckého zámku Kerekhegyi (Okrúhly vrch) s priľahlými ostatkami krypty grófa Forgácha. Snahou združenia je obnoviť historické prepojenie hradov Slanec a Füzér smerom cez Slanskú hutu a jazero Izra, so zahrnutím miesta niekdajšej sklárne v Slanskej hute a vojenských bunkrov.