Venujte nám 2% vašich daní

Už trinásty rok sa venujeme záchrane a oživeniu hradu Slanec. Aj za pomoci príspevkov z vašich daní sa nám to darí – v uplynulom roku sme pokročili v prácach na hradnej veži: prepojili sme kovovým točitým schodiskom tretie a štvrté nadzemné podlažie, na šiestom podlaží sme osadili drevené okná, finalizujeme prípravné práce pre ochodzu veže. Záchranné murárske práce pokračujú aj na stene paláca. V lete sme zorganizovali lokálny kameňomurársky workshop.

V tomto roku plánujeme pokračovať nielen v prácach na obnove samotného hradu, ale radi by sme opäť pre všetkých návštevníkov zorganizovali tradičnú Noc hradov a zrúcanín.

Pomôžte nám a prispejte.

Viac informácií a návod ako postupovať nájdete tu.