História a súčasnosť

Je málo spôsobov, ako spoznať kultúrnu úroveň národa. Správanie k vlastnej minulosti, je jedným z nich. Vážme si to, čo tu zostalo.

Ak dostanete niekedy chuť poprechádzať sa v okolí Slanskej Huty, nájdete tu zaujímavé drobné betónové stavby rozosiate po lúkach nad obcou, v jej intraviláne, ale aj v lese smerom ku Kuzmiciam. Sú to objekty opevnenia z čias 1. ČSR, ktoré tu už 75 rokov tíško držia stráž. V línii ľahkého opevnenia objavíte objekt s dokončenými maskovacími omietkami, uvidíte na Slovensku jediný zachovaný objekt určený pre čelnú paľbu, nadchnete sa rozhľadmi do kraja ktorý táto línia mala chrániť pred nepriateľom. Zatúlate sa pod Garaboš s jeho nádhernými skalami na severozápade, dôjdete až na Kamennú horu kde Vás uchváti rozhľad smerom k Zemplínskym vrchom zo strechy druhosledového objektu LO. Mimochodom – čert tu stratil hlavu, ktorá skamenela. Zostúpite na Malú kamennú a poobzeráte si údajne najkrajší slovenský ROPík, stojací na vrcholku úžasného suťového kužeľa. Keď sa budete túlať k jazeru Izra a ďalej na hranicu s Maďarskom, potknete sa pred Čatorňou o pozostatky betónového prahu koľajnicovej uzávery a pri ceste z Pusztafalu do Breziny si možno všimnete doposiaľ v teréne rozoznateľnú protitankovú priekopu. Pri obzeraní objektov si budete všímať detaily a budete sa pýtať na čo mal slúžiť ten či onen otvor? Ako by vyzeral stavebne dokončený a plne vybavený objekt? Koľko vojakov sa v objekte malo brániť? Ako by asi celá línia vyzerala pripravená na obranu? Veríme, že raz dá všetkým zvedavým návštevníkom uspokojujúce odpovede náučný chodník, vhodne trasovaný po tejto jedinečným spôsobom zachovanej línii ľahkého opevnenia.

V rokoch 1936 – 1939 bolo na území ČSR vybudovaných takmer 10.000 objektov ľahkého opevnenia (ďalej LO), z toho 9.089 nového typu – ľudovo tzv. ROPíkov. Z toho bolo na území SR v pôsobnosti vtedajšieho VI. a VII. Zboru postavených 1.772 objektov.

Po Mníchovskom diktáte, Viedenskej arbitráži v roku 1938, následnej okupácii Čiech a Moravy a vyhlásení Slovenského štátu v roku 1939, došlo k systematickej likvidácii tohto opevnenia. Na území protektorátu Čechy a Morava okupanti systematicky zničili absolútnu väčšinu objektov LO a v priestore dnešného Slovenska k tomu istému došlo na území zabranom v arbitráži Horthyovským Maďarskom. Zachované zostali prevažne objekty ktoré sa ocitli po rozbití republiky na území Nemeckej ríše a Slovenského štátu. Z celej gigantickej stavby, ktorou opevnenie ČSR nepochybne bolo, zostalo v ČR a SR 4.685 objektov. V SR sa zachovalo iba 206 objektov LO! U VI. Zboru (pozn. – dnes približne východná polovica SR) 51 objektov a u VII. Zboru 155 objektov.

Pre spresnenie – na území Košického kraja sa spolu zachovalo 49 objektov ľahkého opevnenia, z toho 48 objektov LO v okresoch Košice-okolie a Trebišov. Najbližší zachovaný objekt smerom západným, nájdeme až v okrese Rožňava v obci Bretka, na samom okraji KSK. Jednotlivé objekty sa zachovali v okolí Jesenského a potom až v Bratislave!

Súvislú líniu podobnú tej v Slanskej Hute nájdeme až na Záhorí!

V katastri Slanskej Huty sa nachádza 19 objektov LO v dvoch sledoch, medzi nimi aj jediný zachovalý objekt typu „E“ v SR. Takzvaný stavebný úsek K-V Slanská Huta sa končí v lese na Malej Kamennej a ďalej na východ línia pokračuje zachovanými objektmi stavebného úseku M-II Kuzmice.

Odhodlanie ľudu ČSR k obrane demokracie po nástupe fašizmu k moci v susednom Nemecku aj mobilizácia Československej armády v septembri roku 1938 je našou hrdosťou. Mníchovský diktát a Viedenská arbitráž z jesene toho istého roku, je hanbou tradičných západných demokracií. Všetko čo sa zachovalo z celej stavby ČS opevnení, vrátane opevnení na východe Slovenska, zostáva pripomienkou Mníchovskej zrady, ako aj udalostí ktoré nasledovali.

Objekt A 140 pod Garabošom

Objekt A 140 pod Garabošom

LO pri Slanskej Hute

LO pri Slanskej Hute

Obdobný LO v susednej ČR (Králicko)

Obdobný LO v susednej ČR (Králicko)

Iný LO pri Slanskej Hute

Iný LO pri Slanskej Hute

A opäť obdobný LO na Králicku (ČR)

A opäť obdobný LO na Králicku (ČR)

Náučný chodník na Záhorí

Náučný chodník na Záhorí

"Čertova hlava"

“Čertova hlava”