Komentovaný pochod po línii ČS opevnenia v Slanskej Hute už túto nedeľu

Už túto nedeľu, 24. apríla, organizujeme 5. ročník komentovaného pochodu po línii ČS ľahkého opevnenia v Slanskej Hute. Poďte sa s nami prejsť jarnou prírodou a využite príležitosť dozvedieť sa veľa zaujímavého o stále existujúcich vojenských bunkroch, o ich histórii a účele.

Organizačné pokyny a popis trasy nájdete v pozvánke nižšie.

Zraz účastníkov pri cintoríne v obci Slanská Huta od 8:00 hod., štart pochodu o 9:00 hod.

Jarné stretnutie členov Zachráňme hrady

Zúčastnili sme sa na zasadnutí správnej rady OZ Zachráňme hrady, ktoré sa konalo uplynulý víkend vo Svätom Jure.

Okrem bežnej agendy sme absolvovali prehliadky zaujímavých historických lokalít – kostola Sv. Juraja a tiež neďalekej zrúcaniny hradu Biely Kameň, na ktorého záchranu sa podujali dobrovoľníci z OZ Castrum Sancti Georgii.

Na opačnej strane Malých Karpát sme si prezreli stav prípravných prác na záchranu zrúcaniny hradu Pajštún.

Marcová brigáda

Slnečnú sobotu sme venovali poslednej zimnej brigáde – postavili sme pódium. Bude slúžiť pri akciách pre verejnosť, ako miesto pre účinkujúcich. Veríme však že aj celoročne všetkým turistom, ako priestor na hru, posedenie či odpočinok.

Stavba dreveného pódia

Všetkým účastníkom ďakujeme za pomoc!

Odsudzujeme vojenskú agresiu Ruska na Ukrajine

Ako občianske združenie slobodne mysliacich občanov a občianiek SR týmto vyjadrujeme solidaritu ukrajinskému ľudu.

Slobodu Ukrajine!

Takisto sa plne stotožňujeme s Vyhlásením Národnej rady SR k vojenskej agresii Ruskej federácie proti Ukrajine, v jeho úplnom znení:

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

Čo najdôraznejšie odsudzuje nevyprovokovanú, neodôvodnenú a neoprávnenú vojenskú agresiu Ruskej federácie proti Ukrajine.

Zdôrazňuje, že ruská vojenská agresia proti Ukrajine – nezávislému a suverénnemu štátu – je hrubým pošliapaním medzinárodného práva a princípov Charty OSN, Helsinského záverečného aktu, Budapeštianskeho memoranda, Parížskej Charty a Základnej zmluvy NATO – Rusko. Kroky Ruskej federácie nebezpečným spôsobom podkopávajú európsku a globálnu bezpečnosť a stabilitu.

Žiada Ruskú federáciu, aby okamžite zastavila vojenské operácie a bezpodmienečne stiahla všetky ozbrojené sily a vojenskú techniku z celého územia Ukrajiny a plne rešpektovala nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc.

Žiada Ruskú federáciu, aby sa vrátila k rokovaciemu stolu a úprimne hľadala riešenia mierovou cestou.

Vyzýva Ruskú federáciu, aby plne rešpektovala medzinárodné humanitárne právo a umožnila bezpečný a nerušený humanitárny prístup a pomoc všetkým osobám v núdzi.

Potvrdzuje, že územia samozvaných republík Doneck a Luhansk sú naďalej zvrchovaným územím Ukrajiny, rovnako ako Krym.

Odsudzuje tragické straty na životoch a ľudské utrpenie spôsobené agresiou, za ktorú nesie Ruská federácia plnú zodpovednosť, a vyjadruje solidaritu s obeťami.

Vyjadruje plnú podporu Ukrajine a jej občanom a vyjadruje sústrasť nevinným obetiam tejto agresie. Ukrajina bojuje za hodnoty slobody, demokracie, politickej nezávislosti, štátnej suverenity a územnej celistvosti, ktoré sú kľúčové aj pre Slovensko.

Opakuje svoju neochvejnú podporu pre nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc.

Zdôrazňuje, že občania Slovenskej republiky sú solidárni so susedným ukrajinským národom a plne podporujú jeho právo slobodne si vybrať svet, v akom chcú pokojne žiť a prosperovať. Sme zároveň presvedčení, že prebiehajúca agresia neodráža vôľu väčšiny ruského národa. Ruský národ si nezaslúži, aby ho jeho politické vedenie viedlo do medzinárodnej izolácie a ekonomickej krízy.

Stojí pri ľude Ukrajiny a jej demokraticky zvolených predstaviteľoch.

Venujte nám 2% vašich daní

Už jedenásty rok sa venujeme záchrane a oživeniu hradu Slanec. Aj za pomoci príspevkov z vašich daní sme na chodníku k hradu zlepšili vybavenie altánkov určených pre oddych turistov a návštevníkov. Stoly, lavice a veľká informačná tabuľa pribudli aj na hradnom nádvorí. Návštevníkom slúži aj nová latrína.

Postúpili aj murárske a kamenárske práce na veži a iných hradných objektoch.

Okrem samotnej obnovy hradu chceme pokračovať aj v aktivitách určených pre verejnosť. Radi by sme sa opäť zapojili do obľúbenej celoslovenskej akcie Noc hradov a zrúcanín. Veríme, že nám to pandemická situácia dovolí.

Pomôžte nám a prispejte.

Viac informácií a návod ako postupovať nájdete tu.