Venujte nám 2% vašich daní

Už jedenásty rok sa venujeme záchrane a oživeniu hradu Slanec. Aj za pomoci príspevkov z vašich daní sme na chodníku k hradu zlepšili vybavenie altánkov určených pre oddych turistov a návštevníkov. Stoly, lavice a veľká informačná tabuľa pribudli aj na hradnom nádvorí. Návštevníkom slúži aj nová latrína.

Postúpili aj murárske a kamenárske práce na veži a iných hradných objektoch.

Okrem samotnej obnovy hradu chceme pokračovať aj v aktivitách určených pre verejnosť. Radi by sme sa opäť zapojili do obľúbenej celoslovenskej akcie Noc hradov a zrúcanín. Veríme, že nám to pandemická situácia dovolí.

Pomôžte nám a prispejte.

Viac informácií a návod ako postupovať nájdete tu.