Šťastné a veselé!

Ďakujem všetkým podporovateľom, návštevníkom a priateľom hradov za vašu priazeň v tomto roku.

Prajeme vám počas vianočných sviatkov veľa šťastných chvíľ v kruhu vašich blízkych. A do nového roka všetkého dobrého vrchovato!

PF 2022