Odsudzujeme vojenskú agresiu Ruska na Ukrajine

Ako občianske združenie slobodne mysliacich občanov a občianiek SR týmto vyjadrujeme solidaritu ukrajinskému ľudu.

Slobodu Ukrajine!

Takisto sa plne stotožňujeme s Vyhlásením Národnej rady SR k vojenskej agresii Ruskej federácie proti Ukrajine, v jeho úplnom znení:

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

Čo najdôraznejšie odsudzuje nevyprovokovanú, neodôvodnenú a neoprávnenú vojenskú agresiu Ruskej federácie proti Ukrajine.

Zdôrazňuje, že ruská vojenská agresia proti Ukrajine – nezávislému a suverénnemu štátu – je hrubým pošliapaním medzinárodného práva a princípov Charty OSN, Helsinského záverečného aktu, Budapeštianskeho memoranda, Parížskej Charty a Základnej zmluvy NATO – Rusko. Kroky Ruskej federácie nebezpečným spôsobom podkopávajú európsku a globálnu bezpečnosť a stabilitu.

Žiada Ruskú federáciu, aby okamžite zastavila vojenské operácie a bezpodmienečne stiahla všetky ozbrojené sily a vojenskú techniku z celého územia Ukrajiny a plne rešpektovala nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc.

Žiada Ruskú federáciu, aby sa vrátila k rokovaciemu stolu a úprimne hľadala riešenia mierovou cestou.

Vyzýva Ruskú federáciu, aby plne rešpektovala medzinárodné humanitárne právo a umožnila bezpečný a nerušený humanitárny prístup a pomoc všetkým osobám v núdzi.

Potvrdzuje, že územia samozvaných republík Doneck a Luhansk sú naďalej zvrchovaným územím Ukrajiny, rovnako ako Krym.

Odsudzuje tragické straty na životoch a ľudské utrpenie spôsobené agresiou, za ktorú nesie Ruská federácia plnú zodpovednosť, a vyjadruje solidaritu s obeťami.

Vyjadruje plnú podporu Ukrajine a jej občanom a vyjadruje sústrasť nevinným obetiam tejto agresie. Ukrajina bojuje za hodnoty slobody, demokracie, politickej nezávislosti, štátnej suverenity a územnej celistvosti, ktoré sú kľúčové aj pre Slovensko.

Opakuje svoju neochvejnú podporu pre nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc.

Zdôrazňuje, že občania Slovenskej republiky sú solidárni so susedným ukrajinským národom a plne podporujú jeho právo slobodne si vybrať svet, v akom chcú pokojne žiť a prosperovať. Sme zároveň presvedčení, že prebiehajúca agresia neodráža vôľu väčšiny ruského národa. Ruský národ si nezaslúži, aby ho jeho politické vedenie viedlo do medzinárodnej izolácie a ekonomickej krízy.

Stojí pri ľude Ukrajiny a jej demokraticky zvolených predstaviteľoch.