Konferencia Zachráňme hrady

Uplynulý víkend sme sa zúčastnili na celoslovenskej jesennej konferencii hradárov známej pod názvom Zachráňme hrady. V sobotu odznelo množstvo pozitívnych informácií súvisiacich s obnovou historických objektov nachádzajúcich sa na území Slovenska.

Zaujímavým bol aj príspevok p. Dzembasa zo susednej Ukrajiny týkajúci sa obnovy hradov na Zakarpatsku.

Prezentovali sme práce realizované počas tohtoročnej sezóny na hrade v Slanci.

Priamo v teréne sme sa v nedeľu zoznámili s postupom prác na hradoch Jasenov, Brekov a Čičva.

Noc hradov a zrúcanín 2015

Noc na hrade

Pozývame Vás do Slanca – na hrad a do historického parku ležiaceho pod hradným vrchom na Noc hradov a zrúcanín. Tohtoročná akcia bude spojená aj s oslavou Dňa Združenia obcí Slanského mikroregiónu, a s oslavou 745. výročia prvej písomnej zmienky o obci Slanec.

Všetci malí aj veľkí zábavychtiví zvedavci sú v Slanci srdečne vítaní v sobotu 22. augusta na štvrtom ročníku celoslovenskej akcie.

Z bohatého programu vyberáme:

  • komentovaná prehliadka hradu – od 16:00 do 19:30 (každú polhodinku)
  • výstava obrazov M. Onodyovej s tématikou obce, okolia, hradu (na hrade)
  • krátka divadelná etuda – 21:00 (v historickom parku)
  • ohňová šou (v historickom parku)
  • spoločný večerný výstup na hrad
  • ohňostroj
  • nočné nasvietenie hradu

Dobovú atmosféru dotvorí aj skupina historického šermu Dagstyrr.

Nezabudnite si so sebou zobrať baterky a vhodnú turistickú obuv. Občerstvenie (guláš a pivo) Vás v sobotu čaká na kopci nad Slancom.

Nočné osvetlenie veže

Nočné osvetlenie veže

Práce na hrade v plnom prúde

Tohtoročné práce sme zamerali na tri lokality. Prvou je oprava parkánového múru vo svahu pod múrom paláca (zvyškami kaplnky).

Parkánový múr

Parkánový múr

Stena kaplnky

Stena kaplnky

Druhá lokalita je severná bašta – uzavretie mnohých kavern a zásadná oprava muriva západného nárožia.

Nárožie severnej bašty

Nárožie severnej bašty

Tretím tohtoročným cieľom sú práce v interiéry samotnej hradnej veže.

Komentovaný pochod za tajomstvami ROPíkov

V nedeľu 3. mája sme zorganizovali nultý ročník komentovaného pochodu po línii ľahkého opevnenia budovaného v prvorepublikovom období, zamerali sme sa na okolie obce Slanská Huta. Počasie prialo, záujem verejnosti bol tiež slušný – na začiatku pochodu, pri obecnom cintoríne, sa zišlo o čosi viac ako 25 osôb všetkých vekových kategórií.

Štart pri Slanskej Hute

Krajina je v tomto ročnom období nádherná. Nemenej zaujímavý bol aj odborný výklad pána Vorala plný informácií ohľadom navštívených ROPíkov. Bolo zodpovedaných mnoho otázok turistov smerovaných k obrannej línii v užších aj širších súvislostiach.

ROPík č. 225/A-200

Určite by bolo veľkým prínosom pre turistov, ale aj okolité obce, ponúknuť zaujímavé detaily o týchto technických pamiatkach napr. vo forme informačných tabúľ v rámci náučného chodníka.

Informácie

Prvým navštíveným objektom bo ROPík č. 225 (typ A-200), druhý č. 228 (typ A-160), tretí č. 229 (typ A-180). Nasledoval pod cestou sa nachádzajúci druhosledový bunker č. 230 (typ A-180), piaty, na zelenej turistickej trase, č. 231 (typ A-160), šiesty v lese č. 233 (typ A-220), a siedmy, pre väčšinu posledný objekt, pod Garabošom č. 234 (typ A-140).

Skupina turistov (pod Garabošom)

Najstatočnejší došli až k objektu na hrebeni Kamennej hory (č. 237, typ A-120), kde si doprialy prekrásny výhľad k Zemplínskym vrchom a na Roňavskú bránu.

ROPík na Kamennej hore

Archeológické práce na hrade

Archelogické práce na hrade sú už v plnom prúde. Tento rok sa ich snažíme realizovať ešte pred začiatkom sezónnych prác, aby sme sa vyhli prípadným obmedzeniam v priestore areálu.

Úlomky kameniva v sutine

Vo vnútorných priestoroch severnej bašty sa archeologickou sondou podarila identifikovať kamenná podlaha, pod ňou by sa mohla nachádzať ďalšia miestnosť. Na múroch sú viditeľné zvyšky svetlej interiérovej omiekty – predbežne sa dá povedať, že by sa mohlo jednať o úpravy prevedené ešte pôvodným majiteľom Štefanom Forgáchom.

Zvyšky interiérovej omietky v severnej bašte

Druhá sonda na opačnom konci areálu by mohla potvrdiť alebo vyvrátiť existenciu oporných múrov pod jedným zo vstupov na horné nádvorie.

2. archelogická sonda

Všetky nálezy musia byť samozrejme dôkladne preskúmané a spracované odorníkmi a na ich závery musíme ešte počkať. Archelogické práce by mali byť ukončené do konca apríla tohto roku.

Ďalší ROPík oholený

V nedeľu 29.3.2015 sme sa zišli jednoznačne plánovane. Akciu sme si dohovorili už týždeň vopred. Počasie nám v zásade prialo. Slnečno a vcelku teplo, fúkal však nie veľmi príjemný vietor. Na tvár miesta v chotári Slanskej Huty, sme dorazili asi o pol desiatej. Tentokrát sme sa pustili s naším skrášľovacím spolkom (v sile dvoch na všetko odhodlaných chlapov) do prvosledového objektu K-V 225/A-200. Tento sa nachádza na lúke nad obcou, asi 200 metrov nad miestnym cintorínom.

mapa ROPíkov

Po priblížení k objektu, sme zistili, že stav nie je nepodobný situácii z minulej akcie. Len exteriér nám matka príroda nachystala iný. Namiesto jagavej snehovej prikrývky, slnkom zaliate predjarie.

Výhľad od objektu do kraja je ešte „luxusnejší“ než od objektu č. 230, čisteného vo februári. Podarilo sa nám vyčistiť aj časť krycieho valu po ktorom je dobrý prístup na strechu bunkra. Vo výhľade bráni len celkom suchá, stará hruška. Taká suchá, že už z nej nikto nikdy nikomu nenaleje… V tomto prípade by bolo nanajvýš vhodné hrušku odstrániť. Drevo je vraj veľmi vhodné na údenie.

Akciu nepovažujeme za celkom ukončenú. Chceme vyčistiť od kríkov ešte pravú časť ochranného valu, aby z diaľky vynikla silueta objektu. Tiež je potrebné vyzbierať smetie v interiéri a okolí, pozametať strechu a vynosiť posledné nahromadené konáre. Aj tento objekt zdobí urastená čerešňa. Tá bude v lete na zamýšľanú vyhliadku vrhať svoj tieň.