Ďalší ROPík oholený

V nedeľu 29.3.2015 sme sa zišli jednoznačne plánovane. Akciu sme si dohovorili už týždeň vopred. Počasie nám v zásade prialo. Slnečno a vcelku teplo, fúkal však nie veľmi príjemný vietor. Na tvár miesta v chotári Slanskej Huty, sme dorazili asi o pol desiatej. Tentokrát sme sa pustili s naším skrášľovacím spolkom (v sile dvoch na všetko odhodlaných chlapov) do prvosledového objektu K-V 225/A-200. Tento sa nachádza na lúke nad obcou, asi 200 metrov nad miestnym cintorínom.

mapa ROPíkov

Po priblížení k objektu, sme zistili, že stav nie je nepodobný situácii z minulej akcie. Len exteriér nám matka príroda nachystala iný. Namiesto jagavej snehovej prikrývky, slnkom zaliate predjarie.

Výhľad od objektu do kraja je ešte „luxusnejší“ než od objektu č. 230, čisteného vo februári. Podarilo sa nám vyčistiť aj časť krycieho valu po ktorom je dobrý prístup na strechu bunkra. Vo výhľade bráni len celkom suchá, stará hruška. Taká suchá, že už z nej nikto nikdy nikomu nenaleje… V tomto prípade by bolo nanajvýš vhodné hrušku odstrániť. Drevo je vraj veľmi vhodné na údenie.

Akciu nepovažujeme za celkom ukončenú. Chceme vyčistiť od kríkov ešte pravú časť ochranného valu, aby z diaľky vynikla silueta objektu. Tiež je potrebné vyzbierať smetie v interiéri a okolí, pozametať strechu a vynosiť posledné nahromadené konáre. Aj tento objekt zdobí urastená čerešňa. Tá bude v lete na zamýšľanú vyhliadku vrhať svoj tieň.

Jarné stretnutie Zachráňme hrady

Uplynulý víkend sme sa už tradične zúčastnili jarného stretnutia nadšencov zachraňujúcich historické budovy na Slovensku, ktorí sú organizovaní v združení Zachráňme hrady. Okrem podnetných diskusií a prezentácií jednotlivých združení na tému napredovania záchranných a rekonštrukčných prác sme absolvovali aj dve návštevy v teréne – prehliadky hradu Revište a hradu Šášov.

Ako sme oholili ROPík

Dnes (nedeľa 15.2.2015) sme sa narýchlo zorganizovali a vyrazili na líniu do Slanskej Huty. Úmysel bol jasný, bohumilý a také isté bolo aj dnešné počasie. Rozprávkové. V Trebišove sme do auta naložili holiace potreby – záhradnícke nožnice, sekerky, píly, nože, rukavice, grog, hrable a jednu manželku. Cieľom bol druhosledový objekt K-V/230/A-180 a jeho zanedbaný vzhľad. Čerešňa pri ľavej strieľni je síce chorá, ale aj tak nádherná. Na jar ešte jedna jej polovica zakvitne, zatiaľ čo druhá už postojačky žije druhý život stromu. Poskytuje svoj kmeň hubám, drevokaznému hmyzu, tím aj potravu pre drobné vtáky. Niektoré druhy tu aj hniezdia. Takže strom podľa nás ešte nejaký čas bude objektu na ozdobu.

ROPík zbavený náletových kríkov evidentne omladol ako chlap ktorý sa po dlhšom čase oholí. Do objektu vzhľadom na jeho polohu na lúke vniká dosť svetla a tak okoloidúci môžu aj vďaka nášmu zásahu bezpečnejšie do objektu vstúpiť a poobzerať si jeho interiér.

Na prvých fotkách si môžete všimnúť, že sme sa po príchode k objektu právom cítili ako princovia z rozprávky o Šípkovej Ruženke. Pustili sme sa do roboty takmer ako Barbieri Sibírsky a nepustili…

Definitívny výsledok dnešného holenia je vidno na ďalších fotografiách. Objekt stojí na lúke dole pod cestou k chate Dolina. Je od neho pekný výhľad na kopce Slanských vrchov. Konkrétne na Hradisko a Slanský hradný vrch s hradom, Bogotu, Lazy, Makovicu… Na objekte ktorý je v stave po dokončení betonáže je pekne vidieť, že mal v roku 1938 dohotovenú aj kamennú predlohu a val pri čelnej stene. Val je odkopaný a kamene si v minulosti rozoberali obyvatelia obce na budovanie svojich domov. Teda aj tieto moderné fortifikácie sú postihované podobným nešvárom ako stredoveké hrady.

O bunkroch

V tomto príspevku prinášame fakty o obrannej línii z čias 1. ČSR s jej unikátnymi betónovými objektmi opevnenia nachádzajúcimi sa v okolí Slanskej Huty. Je to kus našej nedávnej histórie a určite stojí minimálne za zhliadnutie.

PF 2015

Všetkým priaznivcom, sympatizantom, dobrovoľníkom a tiež priateľom hradu Slanec, všetkým ktorí pomohli a chcú pomôcť, turistom aj návštevníkom, prajeme úspešný a šťastný nový rok.

Domurované…

Ročné obdobie a nočné teploty už nedovoľujú pokračovať v murovacích prácach. Tie tento rok pokročili uspokojivo. Prebehla oprava západného múru severnej bašty, doplnilo sa jadrové murivo v šírke 150 cm. Vymurovalo sa nové líco a podporný ovál. Murivo je zakonzervované. Čiastočne zakonzervované je aj oporné murivo.

Múry severnej bašty

Múry severnej bašty

Darilo sa aj pri prácach na veži. Koruna veže je domurovaná, v týchto dňoch sa dokončujú drevené podhľady. Strechu už teda nebudú ohrozovať jesenné a zimné vetry. Samotný krov ešte čaká opätovné ošetrenie proti drevokazným hubám a hmyzu.

Veža - múr, okenný otvor, podľad strechy

Veža – múr, okenný otvor, podhľad strechy

Pripravujú sa posledné dve drevené dubové konzoly, ktoré budú v budúcnosti niesť podlahu pri výstupe z veže na ochodzu.

Zakrývanie archelogickej sondy zeminou

Zakrývanie archelogickej sondy zeminou

V súčasnosti prebieha zakrývanie archelogických sond. Do konca roka nás ešte čakajú prípravné práce týkajúce sa budúcej sezóny – zhromažďovanie kamenia na murovanie, príprava vápna, zabezpečenie piesku a štrku, stavba lešení.