Práce na hrade v plnom prúde

Tohtoročné práce sme zamerali na tri lokality. Prvou je oprava parkánového múru vo svahu pod múrom paláca (zvyškami kaplnky).

Parkánový múr

Parkánový múr

Stena kaplnky

Stena kaplnky

Druhá lokalita je severná bašta – uzavretie mnohých kavern a zásadná oprava muriva západného nárožia.

Nárožie severnej bašty

Nárožie severnej bašty

Tretím tohtoročným cieľom sú práce v interiéry samotnej hradnej veže.

Komentovaný pochod za tajomstvami ROPíkov

V nedeľu 3. mája sme zorganizovali nultý ročník komentovaného pochodu po línii ľahkého opevnenia budovaného v prvorepublikovom období, zamerali sme sa na okolie obce Slanská Huta. Počasie prialo, záujem verejnosti bol tiež slušný – na začiatku pochodu, pri obecnom cintoríne, sa zišlo o čosi viac ako 25 osôb všetkých vekových kategórií.

Štart pri Slanskej Hute

Krajina je v tomto ročnom období nádherná. Nemenej zaujímavý bol aj odborný výklad pána Vorala plný informácií ohľadom navštívených ROPíkov. Bolo zodpovedaných mnoho otázok turistov smerovaných k obrannej línii v užších aj širších súvislostiach.

ROPík č. 225/A-200

Určite by bolo veľkým prínosom pre turistov, ale aj okolité obce, ponúknuť zaujímavé detaily o týchto technických pamiatkach napr. vo forme informačných tabúľ v rámci náučného chodníka.

Informácie

Prvým navštíveným objektom bo ROPík č. 225 (typ A-200), druhý č. 228 (typ A-160), tretí č. 229 (typ A-180). Nasledoval pod cestou sa nachádzajúci druhosledový bunker č. 230 (typ A-180), piaty, na zelenej turistickej trase, č. 231 (typ A-160), šiesty v lese č. 233 (typ A-220), a siedmy, pre väčšinu posledný objekt, pod Garabošom č. 234 (typ A-140).

Skupina turistov (pod Garabošom)

Najstatočnejší došli až k objektu na hrebeni Kamennej hory (č. 237, typ A-120), kde si doprialy prekrásny výhľad k Zemplínskym vrchom a na Roňavskú bránu.

ROPík na Kamennej hore

Archeológické práce na hrade

Archelogické práce na hrade sú už v plnom prúde. Tento rok sa ich snažíme realizovať ešte pred začiatkom sezónnych prác, aby sme sa vyhli prípadným obmedzeniam v priestore areálu.

Úlomky kameniva v sutine

Vo vnútorných priestoroch severnej bašty sa archeologickou sondou podarila identifikovať kamenná podlaha, pod ňou by sa mohla nachádzať ďalšia miestnosť. Na múroch sú viditeľné zvyšky svetlej interiérovej omiekty – predbežne sa dá povedať, že by sa mohlo jednať o úpravy prevedené ešte pôvodným majiteľom Štefanom Forgáchom.

Zvyšky interiérovej omietky v severnej bašte

Druhá sonda na opačnom konci areálu by mohla potvrdiť alebo vyvrátiť existenciu oporných múrov pod jedným zo vstupov na horné nádvorie.

2. archelogická sonda

Všetky nálezy musia byť samozrejme dôkladne preskúmané a spracované odorníkmi a na ich závery musíme ešte počkať. Archelogické práce by mali byť ukončené do konca apríla tohto roku.

Ďalší ROPík oholený

V nedeľu 29.3.2015 sme sa zišli jednoznačne plánovane. Akciu sme si dohovorili už týždeň vopred. Počasie nám v zásade prialo. Slnečno a vcelku teplo, fúkal však nie veľmi príjemný vietor. Na tvár miesta v chotári Slanskej Huty, sme dorazili asi o pol desiatej. Tentokrát sme sa pustili s naším skrášľovacím spolkom (v sile dvoch na všetko odhodlaných chlapov) do prvosledového objektu K-V 225/A-200. Tento sa nachádza na lúke nad obcou, asi 200 metrov nad miestnym cintorínom.

mapa ROPíkov

Po priblížení k objektu, sme zistili, že stav nie je nepodobný situácii z minulej akcie. Len exteriér nám matka príroda nachystala iný. Namiesto jagavej snehovej prikrývky, slnkom zaliate predjarie.

Výhľad od objektu do kraja je ešte „luxusnejší“ než od objektu č. 230, čisteného vo februári. Podarilo sa nám vyčistiť aj časť krycieho valu po ktorom je dobrý prístup na strechu bunkra. Vo výhľade bráni len celkom suchá, stará hruška. Taká suchá, že už z nej nikto nikdy nikomu nenaleje… V tomto prípade by bolo nanajvýš vhodné hrušku odstrániť. Drevo je vraj veľmi vhodné na údenie.

Akciu nepovažujeme za celkom ukončenú. Chceme vyčistiť od kríkov ešte pravú časť ochranného valu, aby z diaľky vynikla silueta objektu. Tiež je potrebné vyzbierať smetie v interiéri a okolí, pozametať strechu a vynosiť posledné nahromadené konáre. Aj tento objekt zdobí urastená čerešňa. Tá bude v lete na zamýšľanú vyhliadku vrhať svoj tieň.

Jarné stretnutie Zachráňme hrady

Uplynulý víkend sme sa už tradične zúčastnili jarného stretnutia nadšencov zachraňujúcich historické budovy na Slovensku, ktorí sú organizovaní v združení Zachráňme hrady. Okrem podnetných diskusií a prezentácií jednotlivých združení na tému napredovania záchranných a rekonštrukčných prác sme absolvovali aj dve návštevy v teréne – prehliadky hradu Revište a hradu Šášov.

Ako sme oholili ROPík

Dnes (nedeľa 15.2.2015) sme sa narýchlo zorganizovali a vyrazili na líniu do Slanskej Huty. Úmysel bol jasný, bohumilý a také isté bolo aj dnešné počasie. Rozprávkové. V Trebišove sme do auta naložili holiace potreby – záhradnícke nožnice, sekerky, píly, nože, rukavice, grog, hrable a jednu manželku. Cieľom bol druhosledový objekt K-V/230/A-180 a jeho zanedbaný vzhľad. Čerešňa pri ľavej strieľni je síce chorá, ale aj tak nádherná. Na jar ešte jedna jej polovica zakvitne, zatiaľ čo druhá už postojačky žije druhý život stromu. Poskytuje svoj kmeň hubám, drevokaznému hmyzu, tím aj potravu pre drobné vtáky. Niektoré druhy tu aj hniezdia. Takže strom podľa nás ešte nejaký čas bude objektu na ozdobu.

ROPík zbavený náletových kríkov evidentne omladol ako chlap ktorý sa po dlhšom čase oholí. Do objektu vzhľadom na jeho polohu na lúke vniká dosť svetla a tak okoloidúci môžu aj vďaka nášmu zásahu bezpečnejšie do objektu vstúpiť a poobzerať si jeho interiér.

Na prvých fotkách si môžete všimnúť, že sme sa po príchode k objektu právom cítili ako princovia z rozprávky o Šípkovej Ruženke. Pustili sme sa do roboty takmer ako Barbieri Sibírsky a nepustili…

Definitívny výsledok dnešného holenia je vidno na ďalších fotografiách. Objekt stojí na lúke dole pod cestou k chate Dolina. Je od neho pekný výhľad na kopce Slanských vrchov. Konkrétne na Hradisko a Slanský hradný vrch s hradom, Bogotu, Lazy, Makovicu… Na objekte ktorý je v stave po dokončení betonáže je pekne vidieť, že mal v roku 1938 dohotovenú aj kamennú predlohu a val pri čelnej stene. Val je odkopaný a kamene si v minulosti rozoberali obyvatelia obce na budovanie svojich domov. Teda aj tieto moderné fortifikácie sú postihované podobným nešvárom ako stredoveké hrady.

O bunkroch

V tomto príspevku prinášame fakty o obrannej línii z čias 1. ČSR s jej unikátnymi betónovými objektmi opevnenia nachádzajúcimi sa v okolí Slanskej Huty. Je to kus našej nedávnej histórie a určite stojí minimálne za zhliadnutie.