Konferencia Zachráňme hrady

Uplynulý víkend sme sa zúčastnili na celoslovenskej jesennej konferencii hradárov známej pod názvom Zachráňme hrady. V sobotu odznelo množstvo pozitívnych informácií súvisiacich s obnovou historických objektov nachádzajúcich sa na území Slovenska.

Zaujímavým bol aj príspevok p. Dzembasa zo susednej Ukrajiny týkajúci sa obnovy hradov na Zakarpatsku.

Prezentovali sme práce realizované počas tohtoročnej sezóny na hrade v Slanci.

Priamo v teréne sme sa v nedeľu zoznámili s postupom prác na hradoch Jasenov, Brekov a Čičva.

Noc hradov a zrúcanín 2015

Noc na hrade

Pozývame Vás do Slanca – na hrad a do historického parku ležiaceho pod hradným vrchom na Noc hradov a zrúcanín. Tohtoročná akcia bude spojená aj s oslavou Dňa Združenia obcí Slanského mikroregiónu, a s oslavou 745. výročia prvej písomnej zmienky o obci Slanec.

Všetci malí aj veľkí zábavychtiví zvedavci sú v Slanci srdečne vítaní v sobotu 22. augusta na štvrtom ročníku celoslovenskej akcie.

Z bohatého programu vyberáme:

  • komentovaná prehliadka hradu – od 16:00 do 19:30 (každú polhodinku)
  • výstava obrazov M. Onodyovej s tématikou obce, okolia, hradu (na hrade)
  • krátka divadelná etuda – 21:00 (v historickom parku)
  • ohňová šou (v historickom parku)
  • spoločný večerný výstup na hrad
  • ohňostroj
  • nočné nasvietenie hradu

Dobovú atmosféru dotvorí aj skupina historického šermu Dagstyrr.

Nezabudnite si so sebou zobrať baterky a vhodnú turistickú obuv. Občerstvenie (guláš a pivo) Vás v sobotu čaká na kopci nad Slancom.

Nočné osvetlenie veže

Nočné osvetlenie veže

Práce na hrade v plnom prúde

Tohtoročné práce sme zamerali na tri lokality. Prvou je oprava parkánového múru vo svahu pod múrom paláca (zvyškami kaplnky).

Parkánový múr

Parkánový múr

Stena kaplnky

Stena kaplnky

Druhá lokalita je severná bašta – uzavretie mnohých kavern a zásadná oprava muriva západného nárožia.

Nárožie severnej bašty

Nárožie severnej bašty

Tretím tohtoročným cieľom sú práce v interiéry samotnej hradnej veže.

Komentovaný pochod za tajomstvami ROPíkov

V nedeľu 3. mája sme zorganizovali nultý ročník komentovaného pochodu po línii ľahkého opevnenia budovaného v prvorepublikovom období, zamerali sme sa na okolie obce Slanská Huta. Počasie prialo, záujem verejnosti bol tiež slušný – na začiatku pochodu, pri obecnom cintoríne, sa zišlo o čosi viac ako 25 osôb všetkých vekových kategórií.

Štart pri Slanskej Hute

Krajina je v tomto ročnom období nádherná. Nemenej zaujímavý bol aj odborný výklad pána Vorala plný informácií ohľadom navštívených ROPíkov. Bolo zodpovedaných mnoho otázok turistov smerovaných k obrannej línii v užších aj širších súvislostiach.

ROPík č. 225/A-200

Určite by bolo veľkým prínosom pre turistov, ale aj okolité obce, ponúknuť zaujímavé detaily o týchto technických pamiatkach napr. vo forme informačných tabúľ v rámci náučného chodníka.

Informácie

Prvým navštíveným objektom bo ROPík č. 225 (typ A-200), druhý č. 228 (typ A-160), tretí č. 229 (typ A-180). Nasledoval pod cestou sa nachádzajúci druhosledový bunker č. 230 (typ A-180), piaty, na zelenej turistickej trase, č. 231 (typ A-160), šiesty v lese č. 233 (typ A-220), a siedmy, pre väčšinu posledný objekt, pod Garabošom č. 234 (typ A-140).

Skupina turistov (pod Garabošom)

Najstatočnejší došli až k objektu na hrebeni Kamennej hory (č. 237, typ A-120), kde si doprialy prekrásny výhľad k Zemplínskym vrchom a na Roňavskú bránu.

ROPík na Kamennej hore