PF 2015

Všetkým priaznivcom, sympatizantom, dobrovoľníkom a tiež priateľom hradu Slanec, všetkým ktorí pomohli a chcú pomôcť, turistom aj návštevníkom, prajeme úspešný a šťastný nový rok.

Domurované…

Ročné obdobie a nočné teploty už nedovoľujú pokračovať v murovacích prácach. Tie tento rok pokročili uspokojivo. Prebehla oprava západného múru severnej bašty, doplnilo sa jadrové murivo v šírke 150 cm. Vymurovalo sa nové líco a podporný ovál. Murivo je zakonzervované. Čiastočne zakonzervované je aj oporné murivo.

Múry severnej bašty

Múry severnej bašty

Darilo sa aj pri prácach na veži. Koruna veže je domurovaná, v týchto dňoch sa dokončujú drevené podhľady. Strechu už teda nebudú ohrozovať jesenné a zimné vetry. Samotný krov ešte čaká opätovné ošetrenie proti drevokazným hubám a hmyzu.

Veža - múr, okenný otvor, podľad strechy

Veža – múr, okenný otvor, podhľad strechy

Pripravujú sa posledné dve drevené dubové konzoly, ktoré budú v budúcnosti niesť podlahu pri výstupe z veže na ochodzu.

Zakrývanie archelogickej sondy zeminou

Zakrývanie archelogickej sondy zeminou

V súčasnosti prebieha zakrývanie archelogických sond. Do konca roka nás ešte čakajú prípravné práce týkajúce sa budúcej sezóny – zhromažďovanie kamenia na murovanie, príprava vápna, zabezpečenie piesku a štrku, stavba lešení.

Doterajší priebeh prác na hradnom kopci

Napriek tomu, že sa pracovná sezóna tohto roku začala až v júli, práce na obnove zrúcaniny hradu Slanec napredujú uspokojivo. Zdržanie spôsobilo meškanie finančných prostriedkov z dôvodu prebiehajúcich rokovaní medzi Slovenskom a EÚ.

Hotový je prvý z nových stabilizačných múrov podopierajúcich stenu paláca, druhý múr bude dokončený v najbližšom čase.

Podporné múry steny paláca

Podporné múry steny paláca

Práce sa sústreďujú tiež na vežu. Vymurovalo sa ostenie a záklenok portálu, ktorým sa vychádzalo na pôvodnú ochodzu veže. Boli osadené nové dubové konzoly, ktoré by, spolu s pôvodnými kamennými, mali niesť samotnú ochodzu.

Nový záklenok a ostenie portálu

Nový záklenok a ostenie portálu

Domurováva sa koruna veže, po ukončení týchto prác bude možné realizovať podbitie strechy veže, čím sa táto “uzatvorí”.

Prebieha sústreďovanie kamenného materiálu potrebného pri obnove nárožie severnej bašty. Tomu bude predchádzať archeologický prieskum pri základoch oporných múrov.

Chýbajúce nárožie (severná bašta)

Chýbajúce nárožie (severná bašta)

Konečne sa našiel čas aj na stavbu prístrešia – zázemia pre pracovníkov, ktoré je veľmi dôležité hlavne keď dobre napredujúcim prácam práve nepraje počasie a poveternostné podmienky. Veď chlapci sú na kopci po celý deň.

Práce na prístrešku

Práce na prístrešku

Noc na hradnom vrchu

Počasie prichystalo nám organizátorom, ale aj návštevníkom, previerku. Slnečný deň vystriedal podvečer, pol hodinu pred oficiálnym začiatkom programu, vytrvalý dážď. Našťastie sa vypršalo ešte pred zotmením a na hradnom vrchu sa nás nakoniec zišlo nemálo.

Odhalili sme turistickú tabuľu obsahujúcu informácie o hrade, jeho histórii, zaujímavé dobové aj súčasné fotografie. Veríme, že turistom poslúži.

Návštevníci mali možnosť sledovať prezentáciu fotografií zachycujúcich súčasnú a minulé pracovné sezóny na hrade, a ich výsledky. Na podporu združenia Zachráňme hrad Slanec a jeho činnosti boli turistom k dispozícii na predaj pohľadnice s motívom hradnej veže, dobrovoľný príspevok bol odmenený záložkou do knihy s hradnou tématikou z dielne miestnych žiakov. Nechýbali ani vynikajúce domáce škvarkové pagáčiky.

Ohňostroj krátko po zotmení a celonočné osvetlenie hradu určite pritiahlo očakávanú pozornosť.

Noc hradov a zrúcanín sa aj tento rok v Slanci vydarila.

Pár vydarených záberov nájdete aj na stránke obce.

Pozvánka na Noc hradov a zrúcanín

Aj tento rok sa zapájame do celoslovenskej akcie Noc hradov a zrúcanín. Tretí ročník sa koná už túto sobotu, 16-teho augusta. Srdečne vás pozývame na hradný vrch, príďte si vychutnať atmosféru nočného výstupu na hrad.

K povinnej výbave patrí, tak ako aj po minulé roky, pevná obuv a baterka.

Oficiálny program začíname o 19. hodine odhalením informačnej tabule na hradnom nádvorí. Súčasťou bude aj prezentácia fotografií zachycujúcich priebeh rekonštrukčných prác, nočné osvetlenie hradnej veže a steny paláca po zotmení a ohňostroj. K dispozícii bude aj občerstvenie.

Tento rok prebiehajú v areáli hradu rekonštrukčné a archeologické práce v ešte väčšom rozsahu ako v minulosti, prosíme teda návštevníkov o zvýšenú pozornosť pri pohybe v týchto priestoroch.