Ako sme oholili ROPík

Dnes (nedeľa 15.2.2015) sme sa narýchlo zorganizovali a vyrazili na líniu do Slanskej Huty. Úmysel bol jasný, bohumilý a také isté bolo aj dnešné počasie. Rozprávkové. V Trebišove sme do auta naložili holiace potreby – záhradnícke nožnice, sekerky, píly, nože, rukavice, grog, hrable a jednu manželku. Cieľom bol druhosledový objekt K-V/230/A-180 a jeho zanedbaný vzhľad. Čerešňa pri ľavej strieľni je síce chorá, ale aj tak nádherná. Na jar ešte jedna jej polovica zakvitne, zatiaľ čo druhá už postojačky žije druhý život stromu. Poskytuje svoj kmeň hubám, drevokaznému hmyzu, tím aj potravu pre drobné vtáky. Niektoré druhy tu aj hniezdia. Takže strom podľa nás ešte nejaký čas bude objektu na ozdobu.

ROPík zbavený náletových kríkov evidentne omladol ako chlap ktorý sa po dlhšom čase oholí. Do objektu vzhľadom na jeho polohu na lúke vniká dosť svetla a tak okoloidúci môžu aj vďaka nášmu zásahu bezpečnejšie do objektu vstúpiť a poobzerať si jeho interiér.

Na prvých fotkách si môžete všimnúť, že sme sa po príchode k objektu právom cítili ako princovia z rozprávky o Šípkovej Ruženke. Pustili sme sa do roboty takmer ako Barbieri Sibírsky a nepustili…

Definitívny výsledok dnešného holenia je vidno na ďalších fotografiách. Objekt stojí na lúke dole pod cestou k chate Dolina. Je od neho pekný výhľad na kopce Slanských vrchov. Konkrétne na Hradisko a Slanský hradný vrch s hradom, Bogotu, Lazy, Makovicu… Na objekte ktorý je v stave po dokončení betonáže je pekne vidieť, že mal v roku 1938 dohotovenú aj kamennú predlohu a val pri čelnej stene. Val je odkopaný a kamene si v minulosti rozoberali obyvatelia obce na budovanie svojich domov. Teda aj tieto moderné fortifikácie sú postihované podobným nešvárom ako stredoveké hrady.

O bunkroch

V tomto príspevku prinášame fakty o obrannej línii z čias 1. ČSR s jej unikátnymi betónovými objektmi opevnenia nachádzajúcimi sa v okolí Slanskej Huty. Je to kus našej nedávnej histórie a určite stojí minimálne za zhliadnutie.

PF 2015

Všetkým priaznivcom, sympatizantom, dobrovoľníkom a tiež priateľom hradu Slanec, všetkým ktorí pomohli a chcú pomôcť, turistom aj návštevníkom, prajeme úspešný a šťastný nový rok.

Domurované…

Ročné obdobie a nočné teploty už nedovoľujú pokračovať v murovacích prácach. Tie tento rok pokročili uspokojivo. Prebehla oprava západného múru severnej bašty, doplnilo sa jadrové murivo v šírke 150 cm. Vymurovalo sa nové líco a podporný ovál. Murivo je zakonzervované. Čiastočne zakonzervované je aj oporné murivo.

Múry severnej bašty

Múry severnej bašty

Darilo sa aj pri prácach na veži. Koruna veže je domurovaná, v týchto dňoch sa dokončujú drevené podhľady. Strechu už teda nebudú ohrozovať jesenné a zimné vetry. Samotný krov ešte čaká opätovné ošetrenie proti drevokazným hubám a hmyzu.

Veža - múr, okenný otvor, podľad strechy

Veža – múr, okenný otvor, podhľad strechy

Pripravujú sa posledné dve drevené dubové konzoly, ktoré budú v budúcnosti niesť podlahu pri výstupe z veže na ochodzu.

Zakrývanie archelogickej sondy zeminou

Zakrývanie archelogickej sondy zeminou

V súčasnosti prebieha zakrývanie archelogických sond. Do konca roka nás ešte čakajú prípravné práce týkajúce sa budúcej sezóny – zhromažďovanie kamenia na murovanie, príprava vápna, zabezpečenie piesku a štrku, stavba lešení.

Doterajší priebeh prác na hradnom kopci

Napriek tomu, že sa pracovná sezóna tohto roku začala až v júli, práce na obnove zrúcaniny hradu Slanec napredujú uspokojivo. Zdržanie spôsobilo meškanie finančných prostriedkov z dôvodu prebiehajúcich rokovaní medzi Slovenskom a EÚ.

Hotový je prvý z nových stabilizačných múrov podopierajúcich stenu paláca, druhý múr bude dokončený v najbližšom čase.

Podporné múry steny paláca

Podporné múry steny paláca

Práce sa sústreďujú tiež na vežu. Vymurovalo sa ostenie a záklenok portálu, ktorým sa vychádzalo na pôvodnú ochodzu veže. Boli osadené nové dubové konzoly, ktoré by, spolu s pôvodnými kamennými, mali niesť samotnú ochodzu.

Nový záklenok a ostenie portálu

Nový záklenok a ostenie portálu

Domurováva sa koruna veže, po ukončení týchto prác bude možné realizovať podbitie strechy veže, čím sa táto “uzatvorí”.

Prebieha sústreďovanie kamenného materiálu potrebného pri obnove nárožie severnej bašty. Tomu bude predchádzať archeologický prieskum pri základoch oporných múrov.

Chýbajúce nárožie (severná bašta)

Chýbajúce nárožie (severná bašta)

Konečne sa našiel čas aj na stavbu prístrešia – zázemia pre pracovníkov, ktoré je veľmi dôležité hlavne keď dobre napredujúcim prácam práve nepraje počasie a poveternostné podmienky. Veď chlapci sú na kopci po celý deň.

Práce na prístrešku

Práce na prístrešku

Noc na hradnom vrchu

Počasie prichystalo nám organizátorom, ale aj návštevníkom, previerku. Slnečný deň vystriedal podvečer, pol hodinu pred oficiálnym začiatkom programu, vytrvalý dážď. Našťastie sa vypršalo ešte pred zotmením a na hradnom vrchu sa nás nakoniec zišlo nemálo.

Odhalili sme turistickú tabuľu obsahujúcu informácie o hrade, jeho histórii, zaujímavé dobové aj súčasné fotografie. Veríme, že turistom poslúži.

Návštevníci mali možnosť sledovať prezentáciu fotografií zachycujúcich súčasnú a minulé pracovné sezóny na hrade, a ich výsledky. Na podporu združenia Zachráňme hrad Slanec a jeho činnosti boli turistom k dispozícii na predaj pohľadnice s motívom hradnej veže, dobrovoľný príspevok bol odmenený záložkou do knihy s hradnou tématikou z dielne miestnych žiakov. Nechýbali ani vynikajúce domáce škvarkové pagáčiky.

Ohňostroj krátko po zotmení a celonočné osvetlenie hradu určite pritiahlo očakávanú pozornosť.

Noc hradov a zrúcanín sa aj tento rok v Slanci vydarila.

Pár vydarených záberov nájdete aj na stránke obce.

Pozvánka na Noc hradov a zrúcanín

Aj tento rok sa zapájame do celoslovenskej akcie Noc hradov a zrúcanín. Tretí ročník sa koná už túto sobotu, 16-teho augusta. Srdečne vás pozývame na hradný vrch, príďte si vychutnať atmosféru nočného výstupu na hrad.

K povinnej výbave patrí, tak ako aj po minulé roky, pevná obuv a baterka.

Oficiálny program začíname o 19. hodine odhalením informačnej tabule na hradnom nádvorí. Súčasťou bude aj prezentácia fotografií zachycujúcich priebeh rekonštrukčných prác, nočné osvetlenie hradnej veže a steny paláca po zotmení a ohňostroj. K dispozícii bude aj občerstvenie.

Tento rok prebiehajú v areáli hradu rekonštrukčné a archeologické práce v ešte väčšom rozsahu ako v minulosti, prosíme teda návštevníkov o zvýšenú pozornosť pri pohybe v týchto priestoroch.