Ďalší ROPík oholený

V nedeľu 29.3.2015 sme sa zišli jednoznačne plánovane. Akciu sme si dohovorili už týždeň vopred. Počasie nám v zásade prialo. Slnečno a vcelku teplo, fúkal však nie veľmi príjemný vietor. Na tvár miesta v chotári Slanskej Huty, sme dorazili asi o pol desiatej. Tentokrát sme sa pustili s naším skrášľovacím spolkom (v sile dvoch na všetko odhodlaných chlapov) do prvosledového objektu K-V 225/A-200. Tento sa nachádza na lúke nad obcou, asi 200 metrov nad miestnym cintorínom.

mapa ROPíkov

Po priblížení k objektu, sme zistili, že stav nie je nepodobný situácii z minulej akcie. Len exteriér nám matka príroda nachystala iný. Namiesto jagavej snehovej prikrývky, slnkom zaliate predjarie.

Výhľad od objektu do kraja je ešte „luxusnejší“ než od objektu č. 230, čisteného vo februári. Podarilo sa nám vyčistiť aj časť krycieho valu po ktorom je dobrý prístup na strechu bunkra. Vo výhľade bráni len celkom suchá, stará hruška. Taká suchá, že už z nej nikto nikdy nikomu nenaleje… V tomto prípade by bolo nanajvýš vhodné hrušku odstrániť. Drevo je vraj veľmi vhodné na údenie.

Akciu nepovažujeme za celkom ukončenú. Chceme vyčistiť od kríkov ešte pravú časť ochranného valu, aby z diaľky vynikla silueta objektu. Tiež je potrebné vyzbierať smetie v interiéri a okolí, pozametať strechu a vynosiť posledné nahromadené konáre. Aj tento objekt zdobí urastená čerešňa. Tá bude v lete na zamýšľanú vyhliadku vrhať svoj tieň.