11-13. apríl 2013, Odstránenie náletov v trase lanovej dráhy

Hrad Slanec sa nachádza na kužeľovitom kopci s veľmi náročným prístupom. Minulého roku sme upravili prístupový chodník a vyskúšali navážanie stavebného materiálu štvorkolesovým malotraktorom TZ K-10. Ukázalo sa, že tento spôsob je neefektívny a má rušivý vplyv na okolité prostredie. Už od začiatku sme ako alternatívu zvažovali dopravu materiálu lanovou dráhou akú používajú pri rekonštrukciách aj na iných hradoch ( napr. hrad Füzér- Maďarsko, Tononcov Grad – Kobarid, Slovinsko ). Preskúmali sme technické možnosti, konzultovali s firmami a inštitúciami. Prebádali sme hradný kopec a navrhli najvhodnejšiu trasu pre budúcu lanovú dráhu.

Za pomoci aktivačných pracovníkov z obce Slanec sme od 11-teho do 13-teho apríla vyčistili pás v trase budúcej lanovej dráhy od náletových drevín a vyzbierali značné množstvo odpatkov. Pre stmosť terénu bolo vhodnejšie organizovať práce v menšej skupine počas viacerých dní než formou dobrovolníckej brigády. Súčasne mali možnosť záujemci o prácu na hrade otestovať si pracovné podmienky.