A bude strecha…

Začiatkom septembra sa všetko naše úsilie sústredilo na zcelenie korunky veže. Len vďaka ochote murárov a zamestnancov pracovať niekoľko dní dobrovoľne nad rámec ich povinností sa nám podarilo dodržať dohodnutý termín – 9-ty september. Cieľom bolo domurovať korunku do takej miery aby sa mohli začať tesárske práce. Podarilo sa. Patrí sa vyzdvihnúť šikovnosť murárov, no úspech bol možný len vďaka tímovej práci každého zamestnanca.
Píla Skároš nám v neuveriteľne krátkom čase pripravila rezivo na krov a ochotne reagovala na potrebné korektúry. Dubové podložky pod pomúrnice a dubové hranoly na ochoz nám doslova z piatku na pondelok dodal pán Sárkozi – Píla Slanec. Aj tu, pri ťahaní nadmerných kusov – 9m dlhých trámov či ťažkých dubových krákorcov sa ukázalo, akým obrovským prínosom bola lanová dráha získaná vďaka grantu Slovenskej sporiteľne a podpore Ministerstva kultúry.
Deviateho septembra začínali strechári z firmy Raspol-RB s.r.o na hrade robiť prípravy pre ťahanie krovu na vežu. Znova len vďaka pomoci zo súkromného sektoru – firmy KLIVENT s.r.o. ktorá nám bezodplatne zapožičala vojenskú trojfázovú elektrocentrálu sme vyťahali hranoly pre pomúrnicu a práce na krove mohli napredovať. K dnešnému dnu je pomúrnica, základný kríž a aj kračatá na svojich miestach. Práca ide tesárom od ruky preto veríme že sa už čoskoro bude Donjon pýšiť novou strechou.
Zdalo by sa, že už si budeme môcť vydýchnuť, no stále na nás čaká veľký kus oddiaľovaných archeologických prác a hlavne problematika uzemnenia hromozvodu. Vec ktorá by sa na inej stavbe zdala triviálnou je na hrade postavenom na skale doslova výzvou.

August 2013 na hrade

Koncom júla sa nám vďaka ústretovosti firmy PEVA s.r.o. podarilo pri minimálnych nákladoch zabezpečiť vnútorné lešenie hradnej veže Donjon. To bol základný krok k prácam ktoré nasledovali v auguste. Po postavení lešenia nás čakala na korune hotová botanická záhrada nad ktorou sa celé leto v rojoch hmýril kadejaký mravenčí hmyz. Hneď v úvode nasledovali konzultácie s metodikom a odborníkmi z pamiatkového úradu a mohlo sa začať s opravou. Posúdil sa stav korunky, naštastie po väčšine stačilo rozobrať a očistiť okolo 40cm vrchnej vrstvy muriva a tieto spätne domurovať. Paralelne sa začal murovať aj rozsiahly rozštiepený výpadok v hornej polovici veže. Tu nás čakala úloha domurovať dva záklenky so špaletou aby sa mohla veža znova spojiť. Murárske práce prebiehali súčasne aj za účelom posilnenia steny paláca kde už prevažne samostantne murovali naši zaučení murári. Okrem týchto prác sa postupne rozbiehala vo väčšej miere archeológia na ktorú nebol vždy dostatok personálu. 17teho augusta sme sa zapojili do akcie noc hradných zrúcanín. Kvôli prebiehajúcim prácam na hrade sme ju zorganizovali v historickom parku a na záver sa uskutočnil pochod na hrad. Dakujeme šermiarskej skupine Dagstyrr za pomoc.