Aby pod hradným kopcom každý návštevník našiel správnu cestu