Šťastné a veselé

Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov,
šťastné chvíle v kruhu Vašich blízkych
a do nového roka 2019 veľa zdravia, síl a úspechov!

PF 2019