Práce na hrade v plnom prúde

Tohtoročné práce sme zamerali na tri lokality. Prvou je oprava parkánového múru vo svahu pod múrom paláca (zvyškami kaplnky).

Parkánový múr

Parkánový múr

Stena kaplnky

Stena kaplnky

Druhá lokalita je severná bašta – uzavretie mnohých kavern a zásadná oprava muriva západného nárožia.

Nárožie severnej bašty

Nárožie severnej bašty

Tretím tohtoročným cieľom sú práce v interiéry samotnej hradnej veže.