Archeológické práce na hrade

Archelogické práce na hrade sú už v plnom prúde. Tento rok sa ich snažíme realizovať ešte pred začiatkom sezónnych prác, aby sme sa vyhli prípadným obmedzeniam v priestore areálu.

Úlomky kameniva v sutine

Vo vnútorných priestoroch severnej bašty sa archeologickou sondou podarila identifikovať kamenná podlaha, pod ňou by sa mohla nachádzať ďalšia miestnosť. Na múroch sú viditeľné zvyšky svetlej interiérovej omiekty – predbežne sa dá povedať, že by sa mohlo jednať o úpravy prevedené ešte pôvodným majiteľom Štefanom Forgáchom.

Zvyšky interiérovej omietky v severnej bašte

Druhá sonda na opačnom konci areálu by mohla potvrdiť alebo vyvrátiť existenciu oporných múrov pod jedným zo vstupov na horné nádvorie.

2. archelogická sonda

Všetky nálezy musia byť samozrejme dôkladne preskúmané a spracované odorníkmi a na ich závery musíme ešte počkať. Archelogické práce by mali byť ukončené do konca apríla tohto roku.