O bunkroch

V tomto príspevku prinášame fakty o obrannej línii z čias 1. ČSR s jej unikátnymi betónovými objektmi opevnenia nachádzajúcimi sa v okolí Slanskej Huty. Je to kus našej nedávnej histórie a určite stojí minimálne za zhliadnutie.