19. apríl 2013, Deň zeme

Pri príležitosti Dňa zeme sme spoločne so ZŠ Slanec, Obecným úradom Slanec a Lesnou správou Slanec zorganizovali spoločnú akciu ktorej cieľom bolo vyčistenie hradného kopca a širšieho okolia od odpatkov. Okrem čistenia prostredia boli pre žiakov  pripravené prednášky s lesníkom či včelárom.

Občianske združenie v rámci tejto aktivity pripravilo pre žiakov besedu s historikom Mgr. Michalom Šimkovicom, ktorý pútavou formou priblížil históriu Slanského hradu. Dúfame, že aj tento krok prispeje k ochrane nášho prírodného a kultúrneho bohatstva.