31. október 2012 Koniec prvej etapy prác

Dnešným dňom uzatvárame prvú etapu prác na hrade financovanej z grantu MK SR – Obnovme si svoj dom. Jej cieľom bolo predovšetkým vybudovanie prístupovej cesty a sústreďovanie stavebného materiálu. Za úspešné ukončenie patrí vďaka aj nášmu hradnému tímu:

 Zľava: František Vejačka, Marek Korpa, Peter Malinič, Peter Miľo, Jozef Gorej, Milan Onodi

Hradný tím 2012