Práce na stene paláca

Pokračujeme v prácach na korune steny paláca, murári sa sústreďujú na jej východné nárožie.

Keďže máme momentálne nefunkčnú lanovku, s dopravou materiálu na hradný kopec výrazne pomáha pásový sklápač.