Pri bunkri v Slanskej Hute stojí nová informačná tabuľa

Neďaleko obce Slanská Huta sme pomohli osadiť informačnú tabuľu približujúcu históriu línie vojenských bunkrov z obdobia 1. ČSR.

Informačná tabuľa v Sl. Hute vedľa ROP-íka

Príďte sa prejsť rozkvitnutými lúkami a spoznať trošku našej nedávnej minulosti.