Šťastné a veselé!

Pokojné Vianoce – veľa chvíľ plných porozumenia a lásky.
Do nového roka šťastia, zdravia a zdaru!

Šťastné a veselé Vianoce, PF 2020