Dobrovoľnícka brigáda Naše Mesto úspešná

Dnes sa nám podarilo v rámci dobrovoľníckeho podujatia Naše Mesto, organizovaného na rôznych miestach Slovenska Nadáciou Pontis, odstrániť náletové dreviny z úseku pôvodného chodníka na hrad. Takto získané drevo sme využili pri stavbe zábradlí na miestach, ktoré slúžia ako vyhliadka do širokého okolia hradného kopca. Určite zvýšia bezpečnosť turistov a všetkých návštevníkov.