Jarné stretnutie Zachráňme hrady

Uplynulý víkend sme sa už tradične zúčastnili jarného stretnutia nadšencov zachraňujúcich historické budovy na Slovensku, ktorí sú organizovaní v združení Zachráňme hrady. Okrem podnetných diskusií a prezentácií jednotlivých združení na tému napredovania záchranných a rekonštrukčných prác sme absolvovali aj dve návštevy v teréne – prehliadky hradu Revište a hradu Šášov.