Osadenie portálu 2. nadzemného podlažia

osadený portál 2. nadzemného podlažia - I

osadený portál 2. nadzemného podlažia

osadený portál 2. nadzemného podlažia - II

osadený portál 2. nadzemného podlažia – detail

osadený portál 2. nadzemného podlažia - III

osadený portál 2. nadzemného podlažia – detail