2% pre hrad

Venujte nám dve percentá svojich daní. Získané prostriedky, tak ako po minulé roky, zmysluplne využijeme na záchranu hradu. Tento rok by sme radi pre všetkých návštevníkov pripravili niekoľkoch zaujímavých podujatí na hradnom kopci. A ak to finančné možnosti dovolia, budete si u nás môcť vyraziť aj pravú hradnú mincu. Pomôžte nám a prispejte.

Ďakujeme!

Ako poukázať 2% z dane

Ak ste zamestnanec:

  • Požiadajte do 15. februára svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Uveďte vaše osobné údaje. Z potvrdenia o zaplatení dane opíšte sumu a dátum zaplatenia dane. Vypočítajte 2% z dane.
  • Najneskôr do 30. apríla 2016 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ak si, ako fyzická osoba, podávate daňové priznanie sami:

  • Vyplňte údaje o občianskom združení Zachráňme hrad Slanec do príslušných oddielov v daňovom priznaní a uveďte sumu zodpovedajúcu 2% z dane.
  • Do 31. marca 2016 zaplaťte daň za rok 2015 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

Údaje o občianskom združení

Názov: Zachráňme hrad Slanec
Sídlo: Južná 85/6, 044 17 Slanec
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42243751

Formuláre na stiahnutie