Poďte s nami upratovať

Túto sobotu, 17. marca, organizujeme v okolí Slanskej Huty dobrovoľnícku brigádu. Cieľom je vyčistenie časti línie bunkrov od náletových drevín, kríkov a odpadkov. Podrobnejšie informácie v pozvánke nižšie.

Zraz o 9:00 pri obecnom cintoríne v Slanskej Hute. Okrem pracovných rukavíc, vhodného oblečenia a pevnej obuvi pri práci určite pomôžu záhradnícke nožnice, ručné píly, sekery, lopaty a vrecia na odpadky. Každý nadšenec ochotný priložiť ruku k dielu je vítaný!

Pozvánka na brigádu v Slanskej Hute

Pozvánka na brigádu v Slanskej Hute