Aj na veži sa pracuje

Dokončili sme murovanie plášťa nad portálom piateho nadzemného podlažia a pod ochodzou (šieste nadzemné podlažie).

Na šiestom nadzemnom podlaží boli osadené drevené okná.

Takisto sme osadili kovové točité schodisko spájajúce tretie a štvrté nadzemné podlažie.