Osadenie portálu 3. nadzemného podlažia

portál 3. nadzemného podlažia – vonkajší bočný pohľad na vežu

portál 3. nadzemného podlažia – vonkajší bočný pohľad na vežu

portál 3. nadzemného podlažia – vonkajší čelný pohľad na vežu

portál 3. nadzemného podlažia – vonkajší čelný pohľad na vežu

portál 3. nadzemného podlažia – detail

portál 3. nadzemného podlažia – detail

portál 3. nadzemného podlažia – detail

portál 3. nadzemného podlažia – detail

portál 3. nadzemného podlažia – prípravné práce pre klenbu

portál 3. nadzemného podlažia – prípravné práce pre klenbu

portál 3. nadzemného podlažia – prípravné práce pre klenbu

portál 3. nadzemného podlažia – prípravné práce pre klenbu

portál 3. nadzemného podlažia – pred uzavretím

portál 3. nadzemného podlažia – pred uzavretím