Premeny v čase

Hradná veža v rokoch 1935, 2012 a 2017

Hradná veža v rokoch 1935, 2012 a 2017

Donjon (hradná veža) na fotografiách – zľava do prava:

  • stav spred roku 1935 (podľa fotografie z tretieho dielu Slovenské hrady od Ľudovíta Janotu),
  • pred začatím rekonštrukčných prác v roku 2012,
  • súčasný stav (2017).