Brigáda úspešná – bunker “oholený”

Pár obrázkov z minulotýždňového upratovania bunkra neďaleko Slanskej Huty.

ROP-ík VEČ 227 / A-180 pred "holením"

ROP-ík VEČ 227 / A-180 pred “holením”

...upratané...

…upratané…

Zapojili sa aj miestni.

Zapojili sa aj miestni.

...práca hotová...

…a po “holení”

Vizitka, ktorá nepoteší.

Vizitka, ktorá nepoteší.