Na bunkre sa svietilo

Akcia úspešná!
17 účastníkov, 6 osvetlených ROPíkov.