Svetlá nad bunkrami 2016

V sobotu 24. septembra o 19:00 hod. sa k výročiu mobilizácie ČS armády v roku 1938 stretneme pri bunkroch neďaleko Slanskej huty. A budeme svietiť!

Nasvietením niekoľkých ROPíkov si pripomenieme udalosť, ktorá bola vyjadrením vôle národov Československa brániť demokraciu a svoju vlasť.

Potešíme sa dobrovoľníkom, ktorí sa k nám pridajú! Určite si so sebou prineste baterky, prípadne čokoľvek čím bunkre pomôžete nasvietiť. Po pol deviatej sa stretneme pri spoločnom táboráku. Nezabudnite na proviant.

Pozvánka – Mobilizačná vyhláška, 1938