2% z dane

Ako sme použili Vaše 2% percentá minulý rok

Venované prostriedky boli pre nás signálom, že dianie na hradnom kopci vám nie je ľahostajné. Boli pre nás motiváciou, dali sme sa do práce. Navýšili sumu na nákup stavebného materiálu a pracovných pomôcok. Aj preto máme lanovú dráhu na dopravu materiálu, murovali sa kaverny, robila sa archeológia. Pri príležitosti Dňa zeme sme na základnej škole usporiadali besedu s historikom na tému Slanský hrad. A mohli sme tiež privítať dobrovoľníkov na akcii Naše mesto (realizovaná prostredníctvom nadácie Pontis) a množstvo návštevníkov v rámci Noci hradných zrúcanín - tu pomohli peniaze z dvoch percent pri nákupe osvetľovacej techniky, ktorá bude slúžiť aj v budúcnosti. Hrad má dokonca svoju turistickú známku. A tou najviditeľnejšou zmenou je zaiste nová strecha na hradnej veži.

Aj vďaka nim…

Pokiaľ sa rozhodnete venovať dve percentá svojich daní v tomto roku občianskemu združeniu Zachráňme hrad Slanec, určite sa nám toho podarí ešte viac.

Ako poukázať 2% z dane

Ak ste zamestnanec:

  • Požiadajte do 15. februára svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Uveďte vaše osobné údaje. Z potvrdenia o zaplatení dane opíšte sumu a dátum zaplatenia dane. Vypočítajte 2% z dane.
  • Najneskôr do 30. apríla 2014 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ak si, ako fyzická osoba, podávate daňové priznanie sami:

  • Vyplňte údaje o občianskom združení Zachráňme hrad Slanec do príslušných oddielov v daňovom priznaní a uveďte sumu zodpovedajúcu 2% z dane.
  • Do 31. marca 2014 zaplaťte daň za rok 2013 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

Údaje o občianskom združení

Názov: Zachráňme hrad Slanec
Sídlo: Južná 85/6, 044 17 Slanec
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42243751

Formuláre na stiahnutie

Informačný letáčik