2% z dane

Venujte nám dve percentá svojich daní. Získané prostriedky, tak ako po minulé roky, zmysluplne využijeme na záchranu hradu a, ak pandemická situácia dovolí, tak aj organizáciu zaujímavých podujatí pre verejnosť.

Už desať rokov sa venujeme záchrane a oživeniu hradu Slanec. Aj za pomoci príspevkov z vašich daní sa nám to darí.

V tomto roku plánujeme pokračovať v kamenárskych a murárskych prácach vo veži – osadíme kamenné portály na štvrtom a piatom podlaží vrátane drevených dverí. V altánkoch pre turistov, ktoré sa nachádzajú popri chodníku na hrad, pribudnú drevené lavice a stoly.

Okrem samotnej obnovy hradu chceme pokračovať aj v aktivitách určených pre verejnosť. Pomôžte nám a prispejte.

Ďakujeme!

Ako poukázať 2% z dane

Ak ste zamestnanec:

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Uveďte vaše osobné údaje. Z potvrdenia o zaplatení dane opíšte sumu a dátum zaplatenia dane. Vypočítajte 2% z dane.
  • Najneskôr do 30. apríla 2021 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ak si, ako fyzická osoba, podávate daňové priznanie sami:

  • Vyplňte údaje o občianskom združení Zachráňme hrad Slanec do príslušných oddielov v daňovom priznaní a uveďte sumu zodpovedajúcu 2% z dane.
  • Do 31. marca 2021 zaplaťte daň za rok 2020 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

Údaje o občianskom združení

Názov: Zachráňme hrad Slanec
Sídlo: Južná 85/6, 044 17 Slanec
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42243751

Formuláre na stiahnutie